skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-16-obr1.jpg

Zastavení 16, Žalhostice

"Pod nízkým stromem s lahvovitými plody, který na vrch Radobýl z jeho úpatí shlíží..."

Konec naučné stezky přiblíží pověsti o bytostech žijících pod Radobýlem a přírodní poklady. Nechybí ani hledání skrytého symbolu.