skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-05-obr1.jpg

Zastavení 5, Malé Žernoseky

"Jako úkryt před nepohodou a špatným počasím pomáhá, voda jej občas zaplnía opět odteče.."

Žernosecký vodník trápící místní převozníky představí historii obce Malé Žernoseky a opět láká k hledání skrytého symbolu.

Stezka schylující se k přívozu nabádá k pokračování na protilehlém břehu řeky Labe.