skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-09-obr1.jpg

Zastavení 9, Kamýk

"U nohy statného velikána ve skrytu hledej..."

Zde čeká stejně jako na ostatních zastávkách pověst, tentokrát o ledových jámách pod Plešivcem. Nechybí ani zkouška zdatnosti a pozornosti při hledání skrytého symbolu.

K desátému zastavení se cesta uchyluje se stoupáním až do obce Hlinná (zastavení je situováno na návsi).