skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-03-obr1.jpg

Zastavení 3, Malé Žernoseky

"Z hlubin Země vzešel - nyní sám u cesty stojí, okraj památného místa tvoří..."

Pověst třetí zastávky odnaučí pít pivo a seznámí s geologií území. Součástí je také hledání skrytého symbolu a každý si může ověřit svou tělesnou zdatnost.