hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-kostomlaty-obr1.jpg

Kostomlaty

Hrad Kostomlaty postavili někdy před rokem 1333 páni z Oseka. Roku 1335 koupil hrad s nevelkým panstvím moravský markrabě Karel, pozdější císař Karel IV.

Roku 1370 náležely Kostomlaty Žerotínům, roku 1388 je koupili Škopkové z Dubé. Za husitských válek stáli Škopkové pevně na katolické straně (Albrecht Škopek z Dubé zastával dokonce pozici komtura řádu německých rytířů v české provincii). Roku 1435 odňal hrad Škopkům husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, který tak položil základ rodové větve Kostomlatských z Vřesovic. V 16. století ztratil kostomlatský hrad postupně na významu, takže roku 1606 už nebyl obýván. Roku 1841 byl na hradisku zřízen hostinec, který existoval hluboko do 20. století. Hrad Kostomlaty byl dvojdílný. Do lichoběžníkového předhradí, jež po obvodu obíhal parkán, se vstupovalo na severozápadě bránou, kterou střežila válcová věž. Zástavbu předhradí spolehlivě neznáme, protože terénní situaci při severozápadní hradbě změnila stavba novověkého hostince. Výše položené hradní jádro prodělalo složitý stavební vývoj, ve kterém zaznamenáváme postupný nárůst obvodové zástavby. Mezi nejstarší stavby náleží i hradu dominující válcová věž. Provedením své horní části se věž hlásí k tzv. „máselnicím“, v českém prostředí méně obvyklým. Obranyschopnost jádra byla v první polovině 15. století vylepšena dvěma hranolovými baštami.

Článek z novin

Hrad založený před rokem 1333 pány z Oseka se stal od roku 1435 kolébkou známého rodu Kostomlatských z Vřesovic. I přes pokusy o přizpůsobení rostoucím nárokům šlechty byl nakonec v 16. století opuštěn, posléze však v době romantismu částečně oživen vestavbou hostince. Malebnou zříceninu s výraznou zděnou architekturou si v roce 2008 vybral režisér Zdeněk Troška při natáčení pohádky Nejkrásnější hádanka. Přístup od: Kostomlaty pod Milešovkou (zelená TZ)

Fotogalerie