hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-zitenice-obr1-uprav.jpg

Žitenice

Žitenice jsou obcí velmi starou: její větší část náležela vyšehradské kapitule, založené v roce 1070 českým knížetem Vratislavem II. (pozdějším prvním českým králem Vratislavem I.), menší část přináležela kapitule litoměřické.

Tvrz v Žitenicích stávala již nejpozději ve druhé polovině 15. století, první zmínka o ní se však datuje až do roku 1540. Po roce 1611 byla tvrz přestavěna na dvoukřídlý renesanční zámek, který se dalších stavebních úprav ve stylu baroka dočkal na přelomu 17. a 18. století a po požáru roku 1806. Hospodářský areál při zámku pochází z druhé poloviny 17. století. V sousedství zámku stojí původně románský kostel sv. Petra a Pavla, který existoval již na přelomu 12. a 13. století. Věž je původně gotická (z doby okolo roku 1300), ale celková dnešní raně barokní podoba chrámu až z doby kolem roku 1650. Podstatná část historie Žitenic se spojuje s vyšehradskou kapitulou; roku 1791 zde založil zemský školní dozorce, vyšehradský probošt a pozdější litoměřický biskup Ferdinand Kindermann industriální školu pro rukodělnou výrobu a zvelebil i místní ovocnářství. V Žitenicích a okolí se nachází i další památky, mj. několik srubových a hrázděných lidových staveb z 18. a 19. století, zděné domy s empírovými prvky z první poloviny 19. století a několik barokních soch a sousoší (většinou z 18. století). Na návrší nad severozápadním okrajem obce stojí bývalá barokní loretánská kaple z roku 1785, přestavěná v roce 1908 na lurdskou kapli s umělou jeskyní.