hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-kamyk-obr1.jpg

Kamýk

První zmínka o Kamýku pochází z roku 1319, kdy ho král Jan Lucemburský udělil v dědičné léno Jindřichovi z Kamýka; úkolem lenního hradu bylo mj. kontrolovat dálkové cesty a poskytovat oporu královské moci v případě válek i v míru.

V letech 1352 – 1425 náležel Zajícům z Házmburka a poté několika dalším majitelům. Roku 1431 Kamýk koupil Vilém z Konic a ze Lstiboře. Páni ze Lstiboře na Kamýku sídlili a později se po něm i psali; jejich panování na hradě trvalo bezmála dvě stě let, až do jeho konečného úpadku. Ten se začal pozvolna projevovat už v době pohusitské a vyvrcholil za třicetileté války roku 1632, kdy byl hrad dobyt a zpustošen saským vojskem. Přístup ke hradu vede od východu, kde byl vyhlouben příkop a nasypán val. Komunikace zřejmě pokračovala po terase na severní straně k západu, kde bývala další brána. Temeno kopce přechází v čedičový suk, na němž stával hlavní obytný i obranný objekt hradu: nepravidelná pětiboká věž, přístupná schodištěm vedeným úzkou skalní průrvou na západní straně. Skálu obíhá hradební okruh z poloviny 16. století, k jehož jižní straně se přimykal renesanční palác s velkými okny. Ve skále pod hradem jsou vytesány sklepy.

Článek z novin

Hrad založený před rokem 1319 z popudu krále Jana Lucemburského sloužil ke kontrole údolí Labe, do něhož dodnes nabízí výborný výhled. V 16. století renesančně přestavěn, za třicetileté války roku 1632 zpustošen saským vojskem. Na vysokém skalním suku se dodnes dochovalo torzo obytné věže, kterou obklopoval prstenec budov a hradeb.

Přístup od obce Kamýk (neznačeno, modrá TZ – „Zlatá stezka Zemí hradů“).

Fotogalerie