hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-panna-obr1.jpg

Panna

Hrad Pannu založil roku 1421 Zikmund z Vartemberka. Stalo se tak v době, kdy obléhal Kalich, nový hrad svého úhlavního nepřítele Jana Žižky z Trocnova.

Obléhání Kalicha tehdy nebylo úspěšné a Vartemberk musel ustoupit. V následujících měsících přešli husité v oblasti do protiofenzívy a Pannu oblehli; roku 1422 ještě neúspěšně, v roce následujícím už ale hrad dobyli. Vzhledem k tomu, že i po Lipanech zůstala Panna, jejíž opevnění kališníci výrazně zesílili, jednou z nejvýznamnějších husitských pevností v zemi, nařídil roku 1437 císař Zikmund její demolici. Rozkaz byl vykonán poté, co se po několikatýdenním dobývání obléhatelům podařilo zajmout velitele hradní posádky, který pak musel vydat obráncům příkaz ke kapitulaci. Mimořádně rozlehlý hrad - největší v Českém středohoří - měl několik dílů. Zatímco trojice staveb na vrcholu skály (593 m n.m.) patrně nijak nevybočovala z dobových parametrů (palác, věž, další budova), rozsah sypaného a snad i obezděného obvodového opevnění vzbuzuje úctu. Promyšlený fortifikační systém zcela nového typu se opíral o náspy, z nichž vybíhalo několik zemních bašt. Ty kontrolovaly nejen přístupovou komunikaci, ale i některé z bran a spočinek pod hradem s relikty obléhacího tábora z let 1422 - 1423. Celkové provedení objektu, v němž hrálo důležitou roli i dřevo, ukazuje na zdůrazněnou vojenskou funkci. To vše činí z hradu Panny památku zcela výjimečnou, svým významem dalece přesahující regionální rámec.

Fotogalerie