hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-vzernoseky-obr4.jpg

Velké Žernoseky

Obec leží na pravém břehu Labe v průměrné výši 158 metrů nad mořem. Na prastaré osídlení místa ukazují četné nálezy od doby kamenné až k železné.

Poprvé je jméno obce, které vzniklo ze zaměstnání obyvatelstva - sekání velkých mlýnských žernovů - uvedeno roku 1057 v zakládací listině kapituly sv. Štěpána, dané Spytihněvem II. (Zernosech - Sernossiceh terra rusticalis). Přímá zmínka o obci je však až v textu "B" této listiny z roku 1218. Ve druhé polovině 13. století byla ves centrem panství, které se nacházelo v rukou pánů ze Žernosek (zřejmě předchůdců rodu Vchynských).

V 15. století se po Žernosekách psal významný husitský exponent Křišťan ze Žernosek a na Vinném, v 16. století a první čtvrtině století následujícího náležel statek Kamýckým ze Lstiboře. Od roku 1667 až do konce 19. století náležely Žernoseky Nosticům. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše z roku 1516, jehož věž pochází dokonce ze 14. století. Velmi známé jsou zámecké vinné sklepy, jež jsou vytesány do skály a zaujímají plochu 2.146 m² a jsou spojeny chodbami o délce 275 metrů. Podle tradice je zbudovali již ve 12. století mniši ze saského kláštera Altzella, což však není prokázáno. Dalšími žernoseckými památkami jsou - mimo zámku - kovárna č.p. 10 na návsi, empírové domy čp. 9, 31, 33, 34, 36 a viniční domky na stráních žernoseckých vinic. Kaplička „Panny Marie“ na Hrádku byla vystavěna roku 1759; od roku 1818 se tu slaví hrádecká slavnost, Svatodušní svátky s bohoslužbami.

Zámek

Ve druhé polovině 13. století byla ves centrem panství, které se nacházelo v rukou pánů ze Žernosek (zřejmě předchůdců rodu Vchynských). Již tehdy zde zřejmě stávalo panské sídlo neznámé podoby a lokalizace. První výslovná zmínka o něm však pochází až z roku 1543, kdy si Vilém Kamýcký ze Lstiboře nechal do obnovených desk zemských učinit zápis o vlastnictví hradu Kamýka s příslušenstvím a Žernosek tvrze, dvora s poplužím vsi. Kamýčtí ze Lstiboře drželi Žernoseky až do pobělohorských konfiskací roku 1626. Po relativně krátké držbě Vřesovci náležely Žernoseky od roku 1667 až do roku 1916 Nosticům. Ve druhé polovině 20. století byla z důvodu špatného stavu demolována většina hospodářského zázemí zámku. Současná podoba zámku je pozdně barokní, snad z doby okolo roku 1765. Stavební vývoj objektu a podoba jeho eventuelního předchůdce zůstávají neznámé, přestože existence rozsáhlých sklepení se zdá většímu stáří objektu nasvědčovat. Tradovanou domněnku, že sklepy pocházejí už z 12. století, se nicméně prokázat nepodařilo. Zámek je obdélná patrová budova se severojižní orientací, z jejíhož hlavního západního průčelí vystupuje trojosý rizalit s trojúhelníkovým štítem. Střední rizalit má i průčelí východní. Nejvýznamnější vnitřní prostorou je hlavní sál v rizalitu západního průčelí. Zámek stával původně v hospodářském dvoře, dnes už zaniklém.

Kontakt

Adresa
Velké Žernoseky 63
412 01 Litoměřice 1

Telefonní kontakt
+420 722 908 582

E-mail
starosta@velke-zernoseky.cz

Webová stránka
www.velke-zernoseky.cz

Facebook

Fotogalerie