hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-trebenice-obr1.jpg

Třebenice

Historie Třebenic je velmi stará – již někdy před rokem 1173 je jako trhovou ves dal Vladislav I. klášteru sv. Jiří na Pražském hradě.

Roku 1227 jsou Třebenice zmiňovány ve falzu jako městečko, roku 1299 se jim dostává majestátu města s hrdelním právem a od roku 1433 jsou vedeny městské knihy. Roku 1420 získali Třebenice Kaplířové ze Sulevic, kteří sídlili na blízkém hradě Košťálově a z jejichž popudu získaly Třebenice svůj městský znak. Významný rod, k němuž náleží i slavný obránce Vídně proti Turkům Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic (1611 – 1686), hrál klíčovou roli v historii města až do svého vymření roku 1686. Jinou pozoruhodnou postavou v historii Třebenic je osobnost národního buditele, zakladatele české školy a kampeličky MUDr. Václava Paříka (1839 – 1901). Pařík byl také dlouholetým starostou města a inicioval založení Muzea českého granátu již v roce 1872! V té době byly také Třebenice proslulé svým ovocnářstvím, okolo roku 1895 zde vznikla první česká továrna na zpracování ovoce. Dominantou města je farní kostel Narození Panny Marie, který byl v místě starší stavby roku 1601 dobudován do současné podoby. Z let 1692 –1696 pochází raně barokní hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice s dřevěnou zvonicí, fara je rovněž barokní, z 18. století. Nejmladší sakrální památkou je bývalý evangelický kostel z roku 1902, kde je dnes umístěno Muzeum českého granátu a stálá expozice hradů Českého středohoří. Velmi cennou movitou památkou je vzácný Třebenický kancionál, který v letech 1574 – 1578 z popudu města sepsal a iluminoval Matouš Ornys z Lindperka. Dnes je město jednou z populárních turistických bran do Českého středohoří.