hradycs-uvodni.jpg

Zlatá stezka Zemí hradů

„Zlatá stezka Zemí hradů“ v celkové délce 89 km z Budyně nad Ohří do Úštěku propojuje většinu významných hradních památek v oblasti Českého středohoří.

České středohoří je především krajem s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. A ty nádherné výhledy do kraje! Nic podobného v českých zemích neuvidíte. Navíc jen málokdo si uvědomí, že České středohoří je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a že je také jediným regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

Trasu je možné si prodloužit i za hranice Ústeckého kraje a pokračovat z Úštěka na Blíževedly až na Ronov. A několi kilomětrů navíc je pak samostatná odbočka na Helfenburk.

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/fakopacora

hradycs-hazmburk-obr1.jpg

Házmburk

O vzniku hradu Házmburku nemáme písemných zpráv; snad ho nechali vybudovat Lichtemburkové někdy okolo roku 1250.

První bezpečně doložená zpráva o hradu je až z roku 1335, kdy ho král Jan Lucemburský prodal – tehdy ještě pod starším názvem Klapý – Zbyňkovi Zajícovi z Valdeka. Zbyněk Zajíc, který zastával vysoké funkce u dvora, hrad následně nejen přejmenoval podle části svého erbu na Házmburk, ale zřejmě se zasloužil i o jeho výrazné rozšíření. Důležitou roli hrál Házmburk v 15. století, kdy se za husitských bouří stal jednou z významných bašt katolické strany a v době polipanské centrem rozšířeného panství. V první třetině 15. století také bylo ke hradu přihrazeno městečko Podhradí s kostelem. Od konce 15. století rostl význam sousedních Libochovic a Házmburk postupně upadal. V letech 1550 a 1553 se už jako pusté uvádí podhradní městečko a hrad sám je následoval brzy poté – po roce 1558, kdy jej Kryštof z Házmburka prodal Janovi staršímu z Lobkovic. Jako pustý je výslovně označen roku 1586.

Staveništěm hradu Házmburku se stalo místo mimořádně příhodné – solitérně stojící kopec severoseverozápadně od Libochovic. Na vrcholu vymezila malé obdélné jádro vysoká plášťová zeď se zaoblenými nárožími, k níž se na nádvorní straně přimykala zástavba. Ve stísněném nádvoří stojí hranolová věž zvaná Bílá, jejíž spodní část náleží k nejstarší etapě výstavby. Mladší je naopak parkán, který obklopoval jádro ze všech stran. Hradbou byl opevněn spočinek západně pod jádrem a zejména táhlé, k východu mírně klesající temeno hradního kopce. Zde se nacházela zástavba neznámé podoby a na východní straně, ve smyčce hradby, válcová věž zvaná Černá. Věž zajišťovala ostrahu brány, jež byla prolomena v hradbě předhradí severozápadně od její paty a k níž stoupala příhrádkem v severním úbočí přístupová cesta. Při jižním úpatí kopce se nachází zbytky opevněného městečka Podhradí.

Článek z novin

Zřícenina gotického hradu na zdaleka viditelném čedičovém vrchu nad obcí Klapý, vzdáleném 3,5 kilometru severozápadně od města Libochovice, je dominantou krajiny Českého středohoří. Hrad byl od 14. do 16. století sídlem rodu Zajíců. Vrchol hradu leží ve výšce 418 m n. m. Dolnímu hradu dominuje mohutná oválná Černá věž z tmavého čediče, vysoká 25 m. Ta dosahuje šířky 9 m v průměru a má 2 m tlusté zdi. O metr vyšší Bílá věž s cimbuřím, která vévodí Hornímu hradu, je ze světlého pískovce a je přístupná. Pokud se na hrad vypravíte, určitě si na věž vyjděte, protože se vám z jejího vrcholu naskytne nejen báječný rozhled na město Libochovice, ale i na celé dolní Polabí a Poohří v dáli s bájnou horou Říp a také i na úchvatné panorama Českého středohoří. Na hrad Hazmburk se lze vypravit ze tří stran – z Libochovic, ze Slatiny a z obce Klapý.

Fotogalerie