loupeznik-uvodni.jpg

Naučné putování loupežníka Štětky

Naučná stezka po okolí města Štětí pro celou rodinu přibližující historii a malebnou přírodu, průmysl i zemědělství Štetska. Putováním provádí legendární Loupežník Štětka se svou čtyřčlennou družinou předávající informace na vyznačeném okruhu začínaj

V dávných dobách třicetileté války byl loupežník Štětka pánem hlubokých lesů, polí i strání v okolí městečka Štětí. Dnes je jeho domovem bývalá jeskyně Mordloch, ukrytá daleko od lidí uprostřed stračenských lesů. Kde kdo jej v kraji zná. Chudé a poctivé chrání, nepoctivost a lakotu spravedlivě trestá. Tento kraj mockrát křížem krážem prochodil. Zná zde každou cestu i pěšinku v mlází.

Při dobrodružném putování s loupežníkem Štětkou narazíte na naučné tabule, které vám prozradí vše o historii, přírodě, fauně a flóře, průmyslu a zemědělství zdejšího regionu či navštívíte bájnou jeskyni Mordloch loupežníka Štětky. Vyzkoušet také můžete poznávací soutěž Po stopách loupežníků či loupežnický geocaching.

loupeznik-14-obr1.jpg

Křešov

PAMÁTNÉ STROMY

Co je Památný strom

Historicky se slovním spojením památný strom označovaly všechny stromy kmetovského věku, poutní, nebo pamětihodné. Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem, nebo jsou významnými krajinnými dominantami, je-li o vzácný či cizokrajný druh nebo o strom, který připomíná významnou událost.

Jak najít Památný strom

Podnět k vyhlášení památných stromů může podat kterýkoliv občan nebo občanské sdružení. Součástí podnětu by mělo být přesné zakreslení stromů do podrobné mapy a důvod, proč mají být stromy vyhlášené za památné.

Památné stromy jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno téměř 23 000 památných stromů. Památné stromy jsou klasifikovány dle druhu, velikosti (obvod ve výšce 130 cm na zemí), odhadovaného stáří a stupně poškození.

Věk stromů

Věk nejstarších stromů je velmi obtížné určovat. K jeho určení se používá řada metod, ale v mnoha případech nemusí žádná poskytnout dostatečně přesný výsledek:

  • podle letokruhů (po poražení stromu či navrtáním)
  • podle obvodu kmene
  • podle historických záznamů

Určování stáří podle počtu letokruhů často komplikuje přítomnost dutin. V takovém případě je možné dopočítat, kolik letokruhů mohla zetlelá část kmene nést podle zachovalé části.

Odhad věku na základě obvodu kmene se určuje s ohledem na příslušný druh a případně stanoviště, na kterém se strom nachází. Tuto metodu nelze využít u stromů, kde původní kmen zcela chybí. To je typické pro lípy, které mohou původní kmen nahradit srostlicí výmladků. Obvod kmene je jedním z ukazatelů věku památného stromu. Nejvyšších hodnot dosahují lípy a duby. Zvlášť vysokých hodnot dosahují obvody lip, které vznikly srůstem výmladků/kmenů z kmene původního, který se již rozpadl. Setkáváme se i s případy, kdy je současně naměřený obvod stejný nebo nižší, než obvod naměřený před řadou let. To je obvyklé u stromů, kde z původního kmene zbylo jen torzo, z něhož vyrůstají kmeny nové.

Památné stromy regionu Štětsko

Lípa srdčitá (Radouň u Božích muk)

Důvodem návrhu, na vyhlášení lípy srdčité v Radouni za památný strom, je skutečnost, že se jedná o dendrologicky hodnotný, solitérně rostoucí strom s pravidelným, druhově typickým tvarem koruny. Větevní hmota v koruně je objemově rovnoměrně rozložená. Kmen, ani koruna nejsou mechanicky poškozené a ani napadené houbovými patogeny, které by poškozovaly fyziologické funkce stromu a tím snižovaly stabilitu stromu. Mohutná lípa, při silnici na Chcebuz, vytváří spolu s božími muky krajinářsky významný prvek a esteticky dotváří ráz vesnice.

  • Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí - 345 cm
  • Výška stromu - 22 m
  • Výška koruny - 19 m
  • Šířka koruny - 16 m
  • Stáří stromu - 250 let

Další památné stromy v regionu Štětsko nalezneme v obcích Sukorady a Křešov. Čtyři lípy srdčité v Sukoradech byly za památné stromy vyhlášeny kvůli pravděpodobné důležitosti v historickém významu dané oblasti. Památné křešovské lípy malolisté mají význam ve své dominanci v obci, zároveň jsou v dobrém zdravotním stavu.

Fotogalerie