loupeznik-uvodni.jpg

Naučné putování loupežníka Štětky

Naučná stezka po okolí města Štětí pro celou rodinu přibližující historii a malebnou přírodu, průmysl i zemědělství Štetska. Putováním provádí legendární Loupežník Štětka se svou čtyřčlennou družinou předávající informace na vyznačeném okruhu začínaj

V dávných dobách třicetileté války byl loupežník Štětka pánem hlubokých lesů, polí i strání v okolí městečka Štětí. Dnes je jeho domovem bývalá jeskyně Mordloch, ukrytá daleko od lidí uprostřed stračenských lesů. Kde kdo jej v kraji zná. Chudé a poctivé chrání, nepoctivost a lakotu spravedlivě trestá. Tento kraj mockrát křížem krážem prochodil. Zná zde každou cestu i pěšinku v mlází.

Při dobrodružném putování s loupežníkem Štětkou narazíte na naučné tabule, které vám prozradí vše o historii, přírodě, fauně a flóře, průmyslu a zemědělství zdejšího regionu či navštívíte bájnou jeskyni Mordloch loupežníka Štětky. Vyzkoušet také můžete poznávací soutěž Po stopách loupežníků či loupežnický geocaching.

loupeznik-21-obr1.jpg

Štětí, kostel

DECHOVÁ HUDBA VE ŠTĚTÍ A FEDO

Severočeská dechová harmonie Štětí

Velkým fenoménem štětského kulturního života je už déle než půl století amatérský dechový orchestr. Za dobu své existence vystřídal několik názvů, dlouho se nazýval Dechová harmonie města Štětí. Jeho nynější jméno zní Severočeská harmonie Štětí.

Počátky dechového orchestru sahají do r. 1945. V čele orchestru se postupně vystřídala řada dirigentů, kteří ovlivňovali jeho styl a trvale pečovali o jeho úroveň a o doplňování muzikantské základny. Dnes má orchestr kolem 60 členů a hrají v něm hudebníci nejen ze Štětska, ale rekrutují se i z Litoměřicka, Mělnicka a Slánska. Na vývoji orchestru, směřujícím vždy spíše ke koncertní dechové hudbě, měli patrně největší vliv kapelníci Jaroslav Bílý a později Mgr. Jiří Lhotský.

Orchestr se představil mnohokrát také v zahraničí a má za sebou řadu významných vystoupení a soutěžních úspěchů. S orchestrem úzce spolupracuje skupina štětských mažoretek, která neodmyslitelně patří k tradici štětských festivalů. Nejstarší a nejznámější soubor jsou Mažoretky kulturního střediska Štětí, které poprvé vystoupily se svým domovským orchestrem v r. 1973 na dožínkách v Praze. Údajně byl soubor štětských mažoretek vůbec prvním takovým souborem v tehdejší Československé republice. Od té doby úspěšně vystupovaly mnohokrát jak pohostinsky, tak v soutěžích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Národní festival dechových orchestrů FEDO

Hudební skladatel, později zlínský kapelník Jaroslav Bílý (1935–2010), za svých profesních začátků ve Štětí v letech 1961–1970, měl rozhodující zásluhu na zorganizování prvního Festivalu dechových hudeb v roce 1970. Doslova jej vydupal ze země na zelené prázdné louce Husova náměstí. Hned napoprvé účinkovalo ve Štětí 10 dechových orchestrů, z toho jeden jugoslávský. Tato hudební slavnost měla úspěch umělecký i divácký a tak následovala šňůra každoročních festivalů až do r. 1978, potom se konaly festivaly ve dvouletých intervalech. Festivaly dechových orchestrů se zkráceně nazývají FEDO.

Průběh každého festivalu má svůj zaběhnutý osvědčený rituál. Koná se zpravidla o některém víkendu na konci června v sudých letopočtech. Festival je třídenní a hudební soubory se představují od pátečního odpoledne, během celé soboty. V neděli odpoledne je vyvrcholením festivalu tzv. monstrkoncert na estrádním podiu Husova náměstí. Při něm hrají společně, secvičené, všechny zúčastněné orchestry, což vydá dohromady 400 – 500 hudebníků.

Až do r. 1992 se koncertovalo na provizorním přenosném podiu. Od r. 1994 je na Husově náměstí stabilní zastřešená letní scéna s hygienickým zázemím, na němž se v mezidobí odehrávají i jiné pořady, nejenom FEDO. Ve dnech festivalu žijí ve Štětí dechovkou nejen její příznivci, ale i ti, kteří tento hudební žánr normálně neposlouchají. Hlediště pod korunami mohutných stromů obyčejně zaplňuje až 1000 spokojených diváků. Krátké záběry zpravidla pořizují také televizní kamery celostátních i místních medií.

Za pětadvacet ročníku festivalu přijelo do Štětí spousta zahraničních kapel. Nejexotičtějším hostem byl soubor z Japonska, který se FEDO účastnil v roce 1990. Za zmínku stojí i účast orchestru ze Spojených států amerických. Prakticky tradicí se již stala účast hudebníků z evropských zemí, například z Chorvatska, Nizozemska, Itálie a dalších.

Od roku 2010 je součástí FEDO také festival rockových dechových orchestrů s názvem FERODO. Ten probíhá na nábřeží u Labe a je alternativou pro mladé obyvatele a návštěvníky města v době konání FEDO.

Fotogalerie